La fotografia ha d’emocionar.

I això és el que busquem amb la nostre fotografia, captar detalls, mirades,
moments màgics, gestos… sempre atent als detalls que donen sentit a les emocions.

Entenc que la fotografia no ha de ser intrusiva, i per això busco sempre moments
naturals i caçar l’instant desiciu, l’ambient, el moviment i la vida a cada instant.

Per transformar els records en emocions.